Musica Docet

Muziekhistorisch bureau Musica Docet biedt een scala aan cursussen en lezingen op het gebied van de geschiedenis van de klassieke muziek.

Doel

Doel is het inzichtelijk maken van de vele facetten van de muziekhistorie, waardoor periodes, stijlen en composities meer betekenis krijgen. Musica Docet legt allerlei verbanden binnen de muziek maar ook met meer algemeen cultuur-historische ontwikkelingen. Muziek is immers geen geïsoleerd fenomeen maar onderdeel van een grotere context.

Voor wie?

De cursussen en lezingen zijn zowel bestemd voor hen die zich willen oriënteren op de grote lijnen van de muziekgeschiedenis als voor hen die al de nodige kennis en inzicht hebben vergaard maar zich verder willen verdiepen in achtergronden en specifieke onderwerpen (zie: ‘Cursussen’)

Kenmerken

Centraal staat enerzijds ‘bekend’ repertoire, maar altijd in een verrassend (nieuw) daglicht, anderzijds komen onbekende(re) werken aan bod van befaamde of (ten onrechte) vergeten componisten. De cursussen en lezingen uit het aanbod worden zo ware ontdekkingstochten die de beleving van de muziek sterk verrijken. Voor de docent bestaat de (cultuur)geschiedenis uit vele boeiende verhalen die onverminderd moderne mensen aan kunnen spreken. In plaats van louter losse data en feiten gaat het immers om menselijke expressie die ook voor ons nog betekenis heeft en die helpt om onze eigen houding jegens anderen en de wereld te bepalen.

Stijl

Door een ‘lichtvoetige’ en ‘enthousiasmerende’ aanpak van de lessen en lezingen zal blijken dat klassieke muziek niet per definitie ‘zwaar’ en ‘ernstig’ hoeft te zijn. Tegelijkertijd neemt Musica Docet het gebodene zeer serieus: bij de keuze van componisten, werken en uitvoerenden geldt alleen de hoogste kwaliteit.

Wie is Musica Docet

Ervaringen van cursisten

 

“Door de historisch-culturele context en de vaak bewonderenswaardig nauwgezette analyse wordt absoluut de luistervreugde verhoogd”


“De stof is zeer afwisselend, didaktisch verantwoord en meeslepend en wordt met enthousiasme en humor gebracht”


“Het niveau is knap gekozen, de informatie is interessant voor zowel absolute leken als voor mensen die al wat meer van muziek weten”


“Inhoudelijk en qua presentatie uitstekend”