Lezingen

Musica Docet houdt bij het aanbod van voorjaar 2021 rekening met de van overheidswege geldende regels i.v.m. COVID-19.

Door de kleinere groepsgrootte nemen de cursussen meer ruimte in. Dientengevolge staan er dit voorjaar geen lezingen op het programma.

Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet? U kunt zich hier abonneren.


 Lezingen op de plank